1. Hoelang duurt het voordat een omgevingsvergunning verleent wordt?

Als alle tekeningen en berekeningen zijn gemaakt wordt de omgevingsvergunning ingediend door Draftmen. Vanaf dat moment heeft de gemeente 8 weken de tijd om het plan te beoordelen als de reguliere procedure wordt gevolgd. Bij bijna alle aanvragen geldt de reguliere procedure. De gemeente kan de looptijd eenmalig met 6 weken verlengen. De totale reguliere procedure kan dus 14 weken duren.

2. Wat wordt er in het adviesgesprek besproken?

Voor het adviesgesprek moeten wij weten wat je plannen zijn en waar ze gerealiseerd gaan worden. Wij bekijken de plannen en doen onderzoek in het bestemmingsplan van de gemeente. Hier in staan alle regels voor de bebouwde omgeving van een bepaald gebied in de gemeente. Zo kunnen wij snel zien of uw plannen hier aan voldoen, in dat geval wordt er gemakkelijk een omgevingsvergunning afgegeven.

3. Wat als mijn ideeën niet in het bestemmingsplan staan?

Als je ideeën niet helemaal overeen komen met het bestemmingsplan kan er eerst een conceptaanvraag (soms heet het een principeverzoek) gedaan worden bij de gemeente. Dan moet er eerst een voorlopig ontwerp gemaakt worden door Draftmen. Daarna kan de gemeente kijken of ze bereid zijn om af te wijken van het bestemmingsplan zodat uw plan toch gerealiseerd kan worden.

4. Hoe lang duurt het voordat de tekeningen zijn gemaakt?

Dat is afhankelijk per project. Wij bespreken dat met je wanneer het plan duidelijk is.

5. Welke kosten moeten er gemaakt worden voor een omgevingsvergunning?

Voor de omgevingsvergunning moeten er bouwleges betaald worden. U betaald dit direct aan de gemeente. De kosten hiervoor verschillen per bouwproject en per gemeente. Voorbeeld (jaar 2020):

Dakopbouw in Amsterdam bouwkosten €80.000
-3% tot €50.000 = €1500
-4% 50.000 t/m €500.000 = 3,88% x 30.000 = €1200
-afwijken bestemmingsplan €361

Totaal €3061

6. Is een dakterras of dakopbouw mogelijk op mijn huis?

In 95% van de gevallen is het mogelijk om een dakopbouw of dakterras op uw woning te maken. Soms moet de bestaande constructie van het gebouw versterkt worden. Een constructieberekening kan dit uitsluiten.

7. Wat is een BIM-model?

BIM is een werkmethodiek waarbij Draftmen in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal samenwerkt met diverse disciplines in de bouwsector.

Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

De voordelen:

1. Tijdwinst
Door onze aanpak garanderen wij u: kortere doorlooptijd, een efficiënte werkwijze, integrale afstemming tussen partijen en leveranciers waardoor uw bouwproject eerder afgerond word.

2. Reductie faalkosten
Geen verlies van informatie zodat wij u een goede planmatige continuïteit garanderen. De kans op faalkosten met BIM zijn circa 5 -10% lager dan tijdens een traditioneel proces.

3. Ketenintegratie
Eén centraal 3D-model waar alle benodigde informatie is gebundeld: zoals materialen, hoeveelheden, fabrikanten en maatvoering. Zo kunt u efficiënt de bouwkosten bepalen.

4. Directe communicatie
Heldere, transparante communicatie door het werken in één centraal 3D-model. Eén aanspreekpunt in onze organisatie waardoor u efficiënt met alle partijen kunt samenwerken