Een dakterras aanleggen in Amsterdam en vergunning nodig? Een dakterras is een geweldige mogelijkheid om meer privé buitenruimte te maken. De meeste woningen in Amsterdam hebben geen tuin. Met een dakterras kan je dan ook veel extra wooncomfort en waarde creëren. Als je een dakterras wil maken heb je wel een vergunning van de gemeente nodig.

De meeste mensen zoeken hun rust buiten de stad. Omdat ze daar een huis hebben met een tuin waar hun kinderen kunnen spelen. Maar andere mensen houden van de stad. Ze willen hun kinderen wel veilig laten spelen, een rooftopparty geven of lekker ontspannen. Die mensen helpen wij met het aanleggen van hun dakterras en alles wat daarbij komt kijken.

inspiratie dakterras amsterdam aanleggen

De wereld op het dak is heel anders dan beneden door het licht en kleuren uit de lucht. Het dakterras nodigt uit tot ontspannen: mediteren, lezen en genieten van de rust en het uitzicht. Je kan lekker met de zon mee draaien of verschuilen onder het zonnescherm. Barbecueën in de zomer en in de winter oud en nieuw vieren met de vuurkorf aan. Een dakterras kan van simpel weg omheinen met een hek naar groendak tot terras met een dakkamer gebouwd worden. De meerwaarde van een dakterras is echt enorm.

Een dakterras in Amsterdam

De platte daken in Amsterdam zijn perfect om een dakterras aan te leggen. Wij zetten ons in om de krappe restruimte van de stad beter te benutten en dan met namen het daklandschap. Om een dakterras te maken moet je een vergunning van de gemeente krijgen. Per stadsdeel gelden er andere regels die in het bestemmingsplan zijn beschreven. Over het algemeen geldt er dat een dakterras 2 meter van de dakrand aan de voorgevel moet staan en 1 meter aan de achterkant. Voordat het ontwerp wordt gemaakt zoeken wij dit exact uit.

dakterras vergunning gemeente

Op hoogte kan je dingen doen in de stad die op de grond bijna niet kunnen. Overige ruimte die niet als dakterras kan worden gebruikt kan wel worden ingericht als groendak. Zo verklein je je eigen CO2 uitstoot. Daarnaast creëer je een buffer voor regenwater dat op de straat van de stad slecht weg loopt omdat deze verhard is.

Regels voor een dakterras in Amsterdam

De regels voor een dakterras in Amsterdam staan beschreven in de vele bestemmingsplannen van Amsterdam. Elk stadsdeel bestaat uit verschillende bestemmingsplannen die ook elk hun eigen regels hebben, soms komen deze wel met elkaar overeen. Het kan best lastig zijn een bestemmingsplan goed te lezen. Deze zijn vaak opgesteld op een juridische wijze met artikelen die naar elkaar verwijzen. Het is van belang deze regels goed te snappen. Als de vergunningaanvraag hier namelijk niet aan voldoet kan de vergunning worden afgewezen.

Het komt vaak voor dat een dakterras niet binnen het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. Dat komt meestal doordat de bouwhoogte van de woning is vastgelegd in het bestemmingsplan en deze niet overschreden mag worden. In dit geval kan er toch een vergunning worden aangevraagd waarbij de gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan via een kruimelgeval. Dit staat beschreven in de Besluit Omgevingsrecht (BOR) bijlage II artikel 4.

Als de aanvraag van een dakterras valt onder een kruimelgeval gelden er wel specifieke regels. In Amsterdam zijn er per stadsdeel beleidsregels opgesteld waarbij een dakterras verleent kan worden als deze aan de beleidsregels voldoet. Hieronder de belangrijkste regels voor de drie stadsdelen waar de meeste dakterrassen worden gerealiseerd. (Amsterdam Oost, Zuid en West).

Regels dakterras bij een kruimelgeval Amsterdam Oost

Algemene regels (er zijn meer regels en mogelijkheden met toegangsopbouwen):
 • dakterrassen niet zijn toegestaan op orde-1 en orde-2 panden, zoals bedoeld in de betreffende onderscheidenlijke welstandskaarten;
 • Het dakterras incl. hekwerk wordt gerealiseerd op een plat dak;
 • Het dakterras incl. hekwerk wordt gebouwd op het dakvlak van legaal aanwezige hoofdbebouwing;
 • Het dakterras incl. hekwerk voldoet aan de voorzijde aan de zichtbaarheidsregel;
 • Het dakterras incl. hekwerk voldoet aan de voorzijde aan de 45˚-regel;
 • Aan de achterzijde mag een dakterras in de achtergevelrooilijn worden geplaatst;
 • De minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 1 meter;
 • De hoogte van het hekwerk is maximaal 1,2 meter (excl. constructie);
 • De constructiehoogte (excl. hekwerk) van het dakterras bedraagt niet meer dan 0,3 meter.

Regels dakterras bij een kruimelgeval Amsterdam Zuid

Algemene regels (er zijn meer regels en mogelijkheden, toegangsopbouwen zijn niet langer toegestaan):
 • 1. het dakterras wordt niet gebruikt ten behoeve van horeca;
 • 2. het dakterras wordt gebouwd op het legaal aanwezige oorspronkelijke hoofdgebouw;
 • 3. de hoogte van het hekwerk is maximaal 1,20 meter (excl. constructie);
 • 4. de constructiehoogte van het dakterras bedraagt niet meer dan 30 cm; voor de hoogte van de toegang tot het dakterras wordt een maximum aangehouden van 50 cm;
 • 5. de minimale afstand tot de dakrand aan de achterzijde bedraagt 1,20 m (inclusief overstek, indien aanwezig).

Voor (nagenoeg) geheel platte daken – waarbij eventuele verticale niveauverschillen kleiner zijn dan een meter – gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • 6. het dakterras mag niet groter zijn dan 30% van het (totaal beschikbare) platte dakoppervlak; de eventueel aan te brengen benodigde constructie is hiervan uitgezonderd;
 • 7. voor wat betreft de aan te houden afstand van het hekwerk (incl. constructiehoogte) tot de dakrand aan de voorzijde van het pand, wordt de zichtbaarheidsregel toegepast, tenzij sprake is van een borstwering die als hekwerk fungeert of het zicht vanuit de openbare ruimte ontneemt aan het hekwerk;
 • 8. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 1 meter; dit geldt alleen niet, voor de toegang tot het dakterras wanneer deze redelijkerwijs alleen geheel of gedeeltelijk in deze strook kan worden aangelegd.

Voor dakterrassen achter een ‘schijnkap’, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • 9. alleen wanneer minimaal een verticale afstand aanwezig is tussen de nok van de schijnkap en de bovenkant van het terras van 2,40 meter, mag een dakterras worden gebouwd;
 • 10.het dakterras moet tegen de schijnkap worden aangebouwd, waarbij de toegang tot het dakterras in de dakvoet wordt aangebracht en waarbij de toegang onder de nok blijft en maximaal de breedte van een deur heeft;
 • 11.wanneer de platte delen achter de schijnkap een getrapt verloop kennen (door eerder gerealiseerde dakuitbouwen of daklagen etc.) mag het dakterras niet groter zijn dan 40% van het (totaal beschikbare) platte dakoppervlak, waarbij de eventueel aan te brengen benodigde constructie is uitgezonderd;
 • 12.er dient een privacyschot te worden aangebracht.

Als gebieds- en bebouwingsgerichte voorwaarden gelden verder de volgende voorwaarden:

 • 13. in afwijking van de voorwaarde onder 7 wordt minimaal 4 meter afstand gehouden tot de dakrand daar waar de dakrand grenst aan het voorerfgebied of aan het openbaar toegankelijk gebied in de volgende situaties:
  – bij ligging in ‘Plan Zuid’;
  – bij panden gelegen (aan straten) aan het water, aan een openbaar plein en aaneen openbaar park;
  – bij panden met de orde 1, orde 2 en een orde 3 (voor zover deze laatstgenoemde ordecategorie is gelegen binnen de stedenbouwkundige zones A en B), wanneer deze zich op een T-splitsing bevinden;
 • 14.bij ligging in het AUP-gebied en de historische kernen, linten en fragmenten geldt dat dakterrassen op grondgebonden woningen niet zijn toegestaan, tenzij sprake is van een terugspringende derde bouwlaag (waarop geen dakterras is toegestaan); hiervoor geldt dat het dakterras tegen de terugspringende bouwlaag dient te worden aangebouwd en niet dieper mag zijn dan 2 meter; de algemene voorwaarde onder 5 is daarbij niet van toepassing;
 • 15. dakterrassen bij orde 1-panden (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden met een vergelijkbare cultuurhistorische waarde) zijn alleen toegestaan, indien deze voldoen aan de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden voor dakterrassen bij geheel platte daken en/of achter schijnkappen, voorwaarde 12 én indien deze de monumentwaardigheid van het pand niet aantasten; dit laatste is ter beoordeling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

Regels dakterras bij een kruimelgeval Amsterdam West

Algemene regels (er zijn meer regels):
 • dakterrassen niet zijn toegestaan op orde-1 panden, zoals bedoeld in de betreffende onderscheidenlijke welstandskaarten;
 • dakterrassen alleen zijn toegestaan op daken die plat zijn afgedekt;
 • de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen privé buitenruimten of gemeenschappelijke binnentuinen minimaal 1,0 meter bedraagt, met dien verstande dat dit niet geldt voor aanbouwen;
 • de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen openbare ruimte minimaal 2,0 meter bedraagt, met dien verstande dat dit niet geldt voor aanbouwen;
 • de totale hoogte vanaf het dakvlak tot de bovenkant van de terrasvloer maximaal 0,5 meter bedraagt;
 • hekwerken zijn toegestaan van maximaal 1,20 meter, gemeten vanaf de te realiseren terrasvloer;
 • het dakterras mag niet groter zijn dan 50% van het (totaal beschikbare) platte dakoppervlak;
 • het realiseren van daktoegangsgebouwen bij een dakterras is niet langer toegestaan.

Vergunning aanvragen voor een dakterras

Om een dakterras te maken moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hiervoor heb je bouwtekeningen en een constructie berekening nodig. Daarna kan je de vergunningaanvraag doen. Het proces voor het aanleggen van een dakterras is dus eenvoudig in 3 stappen te beschrijven.

 • Ontwerp maken

  Tijdens het gratis adviesgesprek bespreken wij uw wensen en werken dit uit in een ontwerp en bouwtekeningen volgens de bouwregelgeving.

 • Vergunning aanvragen

  Nadat de bouwtekeningen zijn gemaakt vragen wij de vergunning aan bij de gemeente zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

 • Dakterras aanleggen

  De vergunning is verleend en de aannemer kan aan de slag. Het team van bouwers komt uw dakterras zorgvuldig aanleggen.

Wat zijn de kosten van een dakterras?

Voor u hebben wij een alles inclusief vergunningspakket gemaakt. Voordat u ook maar iets betaald geven wij eerst gratis advies en komen wij op de locatie kijken om uw plannen te bespreken. Zodra de vergunning is verleent door de gemeente staat onze aannemer voor u klaar. De zomer komt er weer aan en daarom geven wij 20% korting op het vergunningspakket om het extra leuk te maken!

Van 2600 nu voor
2080
Dakterras met dakluik tot 100 m² excl. 21% BTW
Bouwarchief onderzoek
Ontwerptekeningen
3D Impressie
Eenmalige revisie
Vergunningstekeningen
Constructieberekening
Bouwbesluittoets
+ €6,50 per m² boven de 100 m²
Boek Gratis Adviesgesprek
Van 3100 nu voor
2480
Dakterras met daktoegangshuisje 6 m² excl. 21% BTW
Bouwarchief onderzoek
Ontwerptekeningen
3D Impressie
Eenmalige revisie
Vergunningstekeningen
Constructieberekening
Bouwbesluittoets
+ €6,50 per m² boven de 100 m²
Boek Gratis Adviesgesprek

Bovenstaande prijzen zijn voor een dakterras, liever de kosten van onze samengestelde pakketten zien voor andere verbouwplannen?

Zie Verbouw Pakketten
Uitstekende ervaring met Draftmen. Er kon snel een afspraak gemaakt worden voor een eerste inspectie en er werd goed meegedacht met de realisatie van mijn plannen. Daarna ook nog eens heel vlot alle constructieberekeningen en bouwtekeningen ontvangen. Zeer tevreden!
Jurgen Doldersum
Draftmen heeft ons uitmuntend geholpen en ervoor gezorgd dat we een vergunning hebben gekregen van onze gemeente om een volledige dakopbouw te benutten. Hiernaast zijn de tekeningen geweldig en hebben ze goed meegedacht. Top werk!
Ricardo de Zoete
Ik ben zeer te spreken over Draftmen. Ze zijn erg professioneel en staan je altijd te woord. Het is een jong, verfrissend bedrijf en zeer deskundig. Ik zou ze zeker aanraden!
Suzanne van Vliet

Veel gestelde vragen

1. Hoelang duurt het voordat een vergunning verleent wordt?

Als alle tekeningen en berekeningen zijn gemaakt wordt de vergunning ingediend door Draftmen. Vanaf dat moment heeft de gemeente 8 weken de tijd om het plan te beoordelen als de reguliere procedure wordt gevolgd. Bij bijna alle aanvragen geldt de reguliere procedure. De gemeente kan de looptijd eenmalig met 6 weken verlengen. De totale reguliere procedure kan dus 14 weken duren.

2. Wat wordt er in het adviesgesprek besproken?

Voor het adviesgesprek moeten wij weten wat je plannen zijn en waar ze gerealiseerd gaan worden. Wij bekijken de plannen en doen onderzoek in het bestemmingsplan van de gemeente. Hierin staan alle regels voor de bebouwde omgeving van een bepaald gebied in de gemeente. Zo kunnen wij snel zien of uw plannen hier aan voldoen, in dat geval wordt er gemakkelijk een vergunning afgegeven.

3. Wat als mijn ideeën niet in het bestemmingsplan staan?

Als je ideeën niet helemaal overeen komen met het bestemmingsplan kan er eerst een conceptaanvraag gedaan worden bij de gemeente. Dan moet er eerst een voorlopig ontwerp gemaakt worden door Draftmen. Daarna kan de gemeente kijken of ze bereid zijn om af te wijken van het bestemmingsplan zodat uw plan toch gerealiseerd kan worden.

4. Hoe lang duurt het voordat de tekeningen zijn gemaakt?

Dat is afhankelijk per project. Wij bespreken dat met je wanneer het plan duidelijk is. De benodigde tekeningen voor een dakterras kunnen wij meestal binnen twee weken maken.

5. Welke kosten moeten er gemaakt worden?

Draftmen
Bij Draftmen kiest u één van onze pakketten. Deze zijn zorgvuldig samengesteld zodat u geen extra kosten hoeft te verwachten. Wilt u toch iets extra’s? Dan berekenen wij dat met ons uur tarief.

De gemeente
Voor de vergunningaanvraag moeten er bouwleges betaald worden. U betaald dit direct aan de gemeente. De kosten hiervoor verschillen per bouwproject en per gemeente. Voorbeeld (jaar 2019):

Dakterras in Amsterdam bouwkosten €20.000
-3,0% tot €50.000 (met een minimum tarief van €250) = €600

Totaal: €600

De aannemer
De aannemer kan vaak pas een goede kosten indicatie geven als er bouwtekeningen zijn. Zo kan hij exact berekenen hoeveel materialen er nodig zijn en hoelang hij verwacht bezig te zijn.

6. Is een dakterras mogelijk op mijn huis?

In 95% van de gevallen is het mogelijk om een dakterras op uw woning te maken. Soms moet de bestaande constructie van het gebouw versterkt worden. Een constructieberekening kan dit uitsluiten.

Vragen? Of even sparren met ons team?

Contact